?

Log in

Welcome to the Spicy HORROR [entries|friends|calendar]
『エリサ』

 
 
 
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Saturday → Feb 9th ♥ 2008 @ 7:32pm
Friends Only! [
]
[ mood | giggly ]

LOCKED JOURNAL
I WRITE ONLY FINNISH. >8O SORRY HONEYS stressedessert

#0045 || Post || Mem || Edit
Photobucket - Video and Image Hosting

Saturday → Sep 8th ♥ 2007 @ 2:27pm
vihdoin... [
]
poistin nyt kaikki täst journalist et joo poistakaa täää. :----)
Post || Mem || Edit
Photobucket - Video and Image Hosting

Wednesday → Aug 1st ♥ 2007 @ 11:07pm
NÄIN KÄVI :-) [
]
LISÄTKÄÄ discotape discotape

Poistan teidät kaikki kyllä tältä vanhalta, joten ei tartte huolehtii siit. Lissäilkää vaan nyt toi uus, tiiän et haluutte lukee. ;----DDD

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]